Postupak ugovaranja

Podatci o prodajnom mjestu

YACHT INSURANCE d.o.o.
OIB: 12554404017
Sjedište: Vukovarska 19, 52440 Poreč
Podružnica: Mate Vlašića 45a, 52440 Poreč
Upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 130077480. Temeljni kapital 100.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: dr.Friedrich Schöchl.
Matični broj:4829557. Žiroračun: RAIFFEISEN BANK d.d. HR1424840081135177032

Odabir proizvoda

Korisnik odabire željeno pokriće za osiguranje kaucije (depozita) prilikom uzimanja čarter plovila u najam kod pružatelja usluge najma plovila sa i bez smještaja. Svi proizvodi osiguratelja ugovaraju se prema općim i posebnim uvjetima koje je odredio osiguratelj, a koji se korisniku dostavljaju i čine sastavni dio police osiguranja.

Plaćanje

Odabrana polica osiguranja će biti plaćena kreditnom karticom korištenjem WSpay sustava za online autorizaciju kreditnih kartica ili općom uplatnicom. Sve prema uvjetima koji su definirani ovim uvjetima korištenja i općim i posebnim uvjetima koje definira pojedini osiguratelj. Plaćanje polica radi se putem ovlaštenog zastupnika izravno na račun odabranog osiguratelja. Prilikom plaćanja kreditnom ili debitnom karticom korisnik će biti obaviješten tko će teretiti kreditnu ili debitnu karticu za ugovoreni iznos.

Reklamacije

Ako korisnik nije zadovoljan uslugom, slobodno može kontaktirati ovlaštenog zastupnika na info@yacht-pool.croatia.hr. Ovlašteni zastupnik će reklamaciju obraditi ili po potrebi proslijediti odgovarajućem osiguravajućem društvu o čemu će obavijestiti korisnika.

EU online platforma za rješavanje sporova:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Dostava

Nakon što se izvrši plaćanje, korisnik će primiti e-mail s potvrdom o provedenoj transakciji te o uspješno ugovorenoj polici osiguranja sa svim potrebnim podacima kao i Uvjetima osiguranja.

Izjava o sigurnosti plaćanja

WSpay sustav za online autorizaciju i naplatu kreditnih i debitnih kartica primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka kojima se osigurava da se razmjena podataka između sustava WSPay i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Elektronička komunikacija

Eksplicitnom privolom korisnik prihvaća komunikaciju elektroničkim putem. Sukladno navedenom, korisnik prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji mu se dostavljaju putem e-maila zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.